Mintage30

اعتیاد و پارک رات ها!

دوشنبه 25 بهمن 1395 08:12 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
!Addiction and Rat Park

دکتر بروس الکساندر؛ روان شناس دانشگاه سیمون فریزر ونکوور کانادا از سال 1970 میلادی بر روی روان شناسی اعتیاد پژوهش نمود. او در سال 2005 از دانشگاه مزبور بازنشست شد. این پژوهش گر و روان شناس کانادایی برای مطالعه بر روی اعتیاد, آزمایش جالبی را ترتیب داد.

 نوآوری او برای مطالعه و پژوهش بر روی اعتیاد؛ "پارک رات ها" نام گرفت. پارک رات ها(Rat Park) محیط بسیار فراخ اما محصوری است که موش های بزرگ آزمایشگاهی به آب و غذای مناسب و فراوان دسترسی دارند. در عین حال وسایلی برای تفریح و بازیگوشی آن ها در آن جا تعبیه می شود. می توان تصور کرد که پارک رات ها؛ هم نیاز های فیزیولوژیک(آب, غذا و جفت گیری) و هم نیاز به روابط اجتماعی(دور هم بودن,بازی و لذّت) را یک جا برآورده می کند؛ بهشت رات ها!

آزمایشِ نوآورانه ی الکساندر برای پژوهش بر روی اعتیاد
او در ابتدای کار یک موش(رات) را در قفسی تنها گذاشت. این موش دو بطری آب در دسترس داشت. در یک بطری کوکایین یا هرویین و در بطری دیگر فقط آب. موش(رات) تنها و دور افتاده ی از گروه به بطری مواد مخدر پناه برد و مرگ به علت مسمومیت دارویی(overdose) با مواد مخدر؛  پایان کار موش تنها و زندانی در قفس شد.

موش های پارک رات ها نیز به دو نوع آب خوراکی دسترسی داشتند؛ بطری های حاوی مواد مخدر و بطری های آب بدون ماده ی مخدر. موش های پارک سراغِ بطری مواد مخدر نرفتند؛ زیرا آن ها از روابط اجتماعی, بازی و دورهمی بهره مند بودند. 

چهارگانه ی سلامت روان و اعتیاد
به دیگر سخن روابط اجتماعی از دیدگاه انسانی کارکرد گسترده و مهمی را بر دوش می گیرد. چهارگانه ی سلامت روان؛ "نیاز به تعلق داشتن, زندگی معنادار, عزت نفس و کنترل" می تواند آزمایش دکتر الکساندر را از دیدگاه روان شناسی اجتماعی تبیین نماید. 

در مقاله ی "واکنش های روان شناختی و عصبی-هورمونی به طرد" نشان دادیم که طرد و مستثنا انگاشته شدن در راه اندازی  "درد" در همان جایگاه آناتومیک و فیزیولوژیک مغزی که درد فیزیکی راه اندازی می شود, نقش دارد. "تعلق داشتن" و "زندگی معنا دار" را بسیاری از پژوهش گران دو روی یک سکه می دانند. تعلق داشتن, دورهم بودن و بهره گیری از شادی و لذت های پذیرفته شده در هنجارهای هر جامعه بسیاری از فروماندگی های روحی را توان بخشی می کند. در همین زمینه دکتر الکساندر نشان داد که موش هایی که از قفس تنهایی به پارک رات ها برده می شوند؛ به تندی بازیابی می شوند و دیگر سراغ بطری های آب همراه با مواد مخدر نمی روند.  

میدان جنگ ویتنام برای سربازان آمریکایی دو پی آمد در برداشت؛ 
1. ترس و هراس همیشگی از کشته شدن و نیز دوری از خانواده

2. سربازان برای رهایی از هراس و اضطراب میدان نبرد به تزریق هرویین روی آوردند. پی آمد جنگ ویتنام برای جامعه ی آمریکا افزایش 20 درصدی معتادان آواره در شهرها بود. به عبارت دیگر ویتنام؛ بهشت هرویین جهان؛ آوردگاهی بود که جان و جسم سربازان را یک جا در هم می کوبید؛ گاهی مرگ جسمانی و گاهی هم اعتیاد! هر چند 95% سربازان بازگشته به دامان خانواده, بهبود می یافتند. این بهبودی نشان داد؛ ارتباط و تعلق داشتن یعنی؛ اعتیاد نه!

نقش "کنترل" در پیش آیند های زندگی واقعی
در مقاله ی " اثر تماشاگر" بر پایه ی چهارگانه ی سلامت روان به نقش "کنترل" در پیش آیند های زندگی واقعی برای تلاش و امید در مسؤولیت های زندگی پرداختیم. از دست دادن احساس کنترل بر زندگی واقعی؛ ترس, اضطراب و هراس سربازان آمریکایی را در روی آوردن به تزریق هرویین تبیین می کند. 

به بیانی دیگر بوروکراسی, قوانین و رویه های خَلقُ السّاعه, احساس کنترل بر زندگی جاری را از فرد می گیرد و اضطراب و نبود اطمینان از آینده را جای گزین آن می کند. زخم های پی در پی بر بدنه ی روانی فرد و خانواده توان رو در رویی و بازیابی را فرو می کاهد و ضربه های بعدی, فرد را به آسانی از پای در می آورد.

پی نوشت:
1. در آغاز این ویدیو درباره ی "هرویین" یا دیامورفین گزارش کوتاهی ارایه می شود. در واقع می توان از مورفین برای تسکین درد در موارد خاص به صورت بالینی و بیمارستانی بهره برد بدون ابتلا به اعتیاد! 

2. همان گونه که در مقاله ی "مسیر های دوپامینی درشیزوفرنی و داروهای آنتی سایکوز" یادآوری شد؛ مسیر مزولیمبیک(پاداش/لذت) کارکرد مهمی در اعتیاد دارد. پژوهش های بنیادی در زمینه ی گیرنده های دوپامینی D2/D4 در سطح ملی راهگشا و راهنما خواهد بود. پژوهش های پرسش نامه ای به تنهایی از پسِ تبیین و روشن سازی لایه های پنهان مانده ی اعتیاد  بر نمی آیند.

3. در مقاله ی بالا بیان نمودیم اعتیاد فقط معطوف به مواد مخدر صنعتی و سنتی نمی شود. در این ویدیو نیز نشان می دهد؛ گستره ی اعتیاد علاوه بر قمار به رفتارهایی دیگر مانند اعتیاد به فضای مجازی و اینترنت نیز تعمیم یافته است.

4. درباره ی آموزه های تربیتی بر پایه ی سبک زندگی ایرانی- اسلامی سخن و مقاله های گوناگون نوشته و گزارش شده است. مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها, سینه به سینه آموزه های هزاره ها و سده ها را به فرزندان خویش رسانده اند. این آموزه ها سبک زندگی همراه با تاب آوری(صبر, توکل و ایمان) را در سرشت و کنش نسل بعد نهادینه می کند. 

5. هدف گذاری و بارگذاری آموزه ها ی تربیتی و آموزشی همراه با بهره گیری از توان نهفته و آشکار "گذرگاه پاداش(مزولیمبیک)" می تواند فرد را در برابر اعتیاد در معنای علمی آن ایمن نماید. در این باره, پیش در آمد کوتاهی با عنوان؛ "بارگذاری پاداش؛ توزیع, پیکر بندی و شکل دهی به رفتار" خواهیم نگاشت. 

[http://www.aparat.com/v/t8o50]

[http://www.aparat.com/v/Iuvhd]

[http://www.aparat.com/v/QnqbK]

منابع و مقاله هایی برای مطالعه ی بیشتر:

1. http://www.brucekalexander.com/curriculum-vitae

2. http://www.brucekalexander.com/


4. "جهانی سازی اعتیاد؛ یک مطالعه بر روی فقر روحی" تالیف دکتر بروس الکساندِردیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Rat Park ، Dr. Bruce Alexander ، Addiction ، Reward Pathway ، Connection as anti-addiction ، mintage30 ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 بهمن 1395 07:56 ب.ظ

شخصیت (!Personality or Character)

پنجشنبه 11 آذر 1395 07:25 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
شخصیت (Personality) در روان شناسی مدرن تعریف های متعددی دارد. شخصیت؛ به الگوهای متمایز و اختصاصی هر فرد در شیوه ی تفکر, رفتار و هیجان اشاره دارد. این الگوی ویژه برای آدمی؛ سبک تعامل او با دیگران, محیط اجتماعی و فیزیکی را تعیین می کند.

بنابراین در روان شناسی شخصیت 2 نکته ی کلیدی وجود دارد:
1. الگوی مشخص فردی
2. تعامل با دیگران و محیط بر اساس شخصیت
 

الگوی یاد شده هم برگرفته از ژنتیک فرد و هم برآمده از یادگیری است. یادگیری تا پایان زندگی همراه اوست و ژنتیک نیز پیش از تولد دست به کار می شود. 

دوگانه ی "ژن - مم" (Genes/Memes)؛ یکی خمیره آدمی را می سازد و دیگری خمیره او را نقش می زند. "مم" ها الگو ها, رفتار, عادات و تفکراتی اند که از یک فرد به فرد یا افراد دیگر منتقل می شوند. حتی درس های یک معلم به دانش آموزان "مم" به حساب می آید. گسترش دانش یا یک آموزه در حقیقت انتقال "مم" را ممکن می سازد.


آن چه بیان شد برای نشان دادن این واقعیت است که آدمی محصور در الگوهای پیش ساخته ای است که حتی پیش از تولد, او را در برگرفته اند.

بسیاری تلاش بر آن داشته اند که آدمی را از این الگوها رهایی بخشند و به او بیاموزند که در لحظه بیاندیشد و الگوی خود را خلق کند. به گفته دیگر "در حوضچه اکنون شناور شود" یا به عبارتی دیگر به "ذهن آگاهی" برسد.

پی نوشت:
در این ویدیو واژه کاراکتر (Character) را به جای (Personality) به کار می گیرد!
[http://www.aparat.com/v/vacHd]دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 آذر 1395 10:40 ب.ظ

فرافکنی تمایز (Projection of differentiation)

چهارشنبه 3 آذر 1395 11:11 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور

به نام خداوند جان و خرد 
                                             کزین برتر اندیشه برنگذرد      

عمر رشته روان شناسی مدرن در قیاس با سایر دانش ها مانند فلسفه را می توان به سان کودکی نوپا در برابر پیری خردمند انگاشت. در متون به جای مانده از پیشینیان حکمت و فلسفه چون بوعلی سینا و حتی پیشتر از او در بونان باستان روان شناسی در دل حکمت و فلسفه غنوده بود و حتی رویای زاده شدن نیز در سر نداشت. اما عصر خردورزی مدرن در اروپا قابله ی زاده شدن این کودک جسور شد و آن را از دامن نیاک اش برکشید. پدران روان شناسی در اصل پزشکان, زیست شناسان و انسان شناسان یا به طور کلی دانشمندانی بودند که فلسفه ورزی سنت جاری آنان بود. اما دیری نپایید که ویژگی های مدرنیته خود را بر روان شناسی قالب نمود؛ قالبی از جنس کمیت پردازی و اندازه گیری.
پس به ناچار کودک یاد شده راهی آزمایشگاه های دانشمندان تجربی شد. پس معنای نهفته در دل هر واژه(ترمینولوژی) را به دست تیغ "کمیت" سپردند تا قیاس کنند آن را با مقیاس.

                                    هر کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش

این نقد حال روان شناسی مدرن است نه کم و نه بیش! تیغ کمیت کودک نوپا را رمیده خاطر نمود و دوباره سر بازگشت داشت به دنیای معنا. به هر روی, دست نوشته های یک روان شناس؛ شرح حال اندیشه ای نو در بیکرانه ی دانش بشری است!

 

پی نوشت:

به یاری خداوند این دست نوشته با همین عنوان هفته ای یک بار بخشی از آن منتشر خواهد شد!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 3 آذر 1395 11:34 ب.ظ

قلدری؛ تابویی که از کودکان و نوجوانان قربانی می گیرد!

جمعه 21 آبان 1395 04:34 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور

قلدری و طرد bullying and ostracism

 

واژه قلدری برای موقعیت هایی به کار می رود که یک یا چند دانش آموز کاری انجام می دهند یا چیزی می گویند که باعث آسیب یا پریشانی دیگران می شود. این موقعیت های آسیب زا با تکرار همراه است. قلدری؛ نا برابری در توان بین فرد قلدر (زورگو یا مهاجم) و قربانی (یا هدف) است. در بعضی موارد فرد یا دانش آموز در یک جا قلدری می کند و در جایی دیگر قربانی است. وقوع قلدری در مدرسه یا دانشگاه با عملکرد تحصیلی رابطه دارد و آن را تهدید می کند و حتی  خطری برای سلامت عمومی فرد می باشد و احتمال ابتلا به سرماخوردگی و گلو درد را هم بالا می برد.

قلدری عوارض کوتاه مدت و بلند مدت رفتاری – عاطفی مانند؛ رفتارهای جامعه ستیز, اضطراب و عزت نفس پایین را به همراه دارد.

مورد پژوهی ها و گزارش ها بیانگر آن اند که مردم از نقش قلدری درخودکشی و دیگرکشی با خبراند, مانند؛ کشتار جمعی در دبیرستان کلمباین.

قلدری شکل های گونه گونی دارد:

1.    پرخاشگری مستقیم بدنی (فیزیکی)؛ لگد پرانی, هل دادن, ضربه زدن.

2.    پرخاشگری مستقیم کلامی (شفاهی)؛ تحقیر, توهین, صدا زدن ( با پرخاش).

3.    پرخاشگری رابطه ای؛ کنارکشیدن از دوستی یا ترغیب دیگران برای دوست نداشتن قربانی و شایعه پراکنی.

4.    قلدری بر پایه فن آوری های نو(قلدری سایبری یا online)؛ تلفن همراه و رایانه.

این مورد به ویژه مشکل آفرین است؛ زیرا سریع گسترش می یابد و با تصویر و پیام همراه است و نیز تنوع و تخریب گسترده ایجاد می کند.

5.    طرد(ostracism)؛ نادیده گرفته شدن با جدا انداختن فرد از گروه که با اثرات شدید شناختی, رفتاری, عاطفی و فیزیولوژیک همراه است را می توان قلدری ناآشکار دانست. طرد هم در نظریه و هم در عمل "چهارگانه ی سلامت روان" را به مخاطره می اندازد.

مقیاس غربالگری قلدری و طرد (BOSS)  ابزاری برای سنجش طرد و قلدری در بچه های 10 تا 14 است و به خوبی اثرات قلدری و طرد را بر چهارگانه یادشده و نیز عملکرد تحصیلی و تاثیرات بدنی, غاطفی و رفتاری اندازه گیری می کند.

آخرین نمونه و مشهور قلدری در رفتار نامزدهای انتخاباتی 2016 ایالات متحده  دیده شد و حتی پروفسور جفری اسپریگ معتقد است که ریاست جمهوری دونالد ترامپ قلدری را در مدارس آمریکا دامن می زند.

 سازمان ملل در سال 2015 برای هم نوایی کنشگران این عرصه به منظور رسیدن به یک راهبرد موثر گفتگو ها یی را آغاز نموده است. نماینده این سازمان می گوید: قلدری هنوز در جوامع مدرن یک تابو است.

روز جهانی مبارزه با قلدری در بسیاری کشورها برگزار می شود(دهم اسفند معادل با 28 فوریه).

پی نوشت:

مین تاژ30 با عنوان "قلدری چیست؟" مفهوم قلدری را به دو زبان آموزش می دهد.

[http://www.aparat.com/v/BSEbl]
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 22 آبان 1395 12:14 ق.ظ

فیلم Girl Interrupted 1999 از دیدگاه روان شناسی

جمعه 14 آبان 1395 12:52 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
 فیلم "دختران گسیخته"  محصول 1999 دو مورد از اختلال شخصیت را بیشتر زیر ذره بین قرارمی دهد:

1.borderline personality disorder  یا BPD
2. Antisocial Personality

اختلال مرزی که سوزانا نماینده آن است ویژگی های خود را دارد اما نویسنده داستان تا پایان با واژه ی " مرزی" (borderline) کلنحار می رود.
اختلال شخصییت جامعه ستیز که لیزا (آنجلینا جولی) آن را بازی می کند در درون مرکز درمانی نقش یک لیدر کاریزماتیک را بر عهده دارد و به نظر  می رسد این دوگانگی در جامعه و مرکز درمانی یادآور "تیپ 8" انیاگرام در تیپ شناسی این گونه ی شخصیت  است.
تقابل این دو پرسونا در ابتدا با جذب یکدیگر در شروع داستان و در نهایت آسیب های متقابل نگاه ریزبین و کنجکاو بیننده را بر می انگیزد.

پی نوشت: 
آسیب های اجتماعی در غرب گریبانگیر کانون خانواده ها است که صد البته پیشگیری و فرهنگ سازی را می طلبد و این کارویژه ی حوزه علوم انسانی است.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Girl Interrupted 1999 ، borderline personality disorder ، Antisocial Personality ، آنجلینا جولی ، مین تاژ30 ، mintage30 ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 دی 1395 05:06 ب.ظ

مین تاژ30 (mintage30)

چهارشنبه 12 آبان 1395 12:08 ق.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور

مین تاژ30 یک نوآوری در عرصه پیام رسانی سریع به مخاطب است. واژه مین تاژ به معنای ضرب سکه می باشد. این فرمت پیام رسانی ویدیویی معمولا زیر 30 ثانیه و بدون صدا است و با حجم بسیار کم پیام اصلی را بدون حاشیه و با تکیه بر چند کلید واژه برجسته سازی می نماید. پیشینیان این عرصه از واژه مونتاژ نیز برای ساخت انواع ویدیو بهره برده اند و "مین" در واژه "مین تاژ30" نمایانگر حجم کم و مختصر یودن زمان آن که حدود 30 ثانیه است, می باشد.

این نوآوری در عرصه رسانه نخستین بار در ایران صورت پذیرفته و در شرف ثبت رسمی و جهانی است.

حجم اندک و تمرکز بر پبام کلیدی در این نوآوری, آن را به محصولی انعطاف پذیر در عرصه آموزشی تبدیل نموده است و سخنرانان به عنوان پیش درآمد آن را به مخاطبین عرضه می نمایند. در زمینه انتخابات که چاپ و نشر پوستر هدر رفت حجم زیادی از کاغذ را به دنبال دارد, مین تاژ 30 جایگزین مناسبی برای آن خواهد بود و در عین حال در تنگی زمان و نیز رقابت فشرده انتخاباتی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.

تا کنون 6 نمونه از مین تاژ 30 ساخت و عرضه شده است. در یک نسخه از آن به آموزش فرهنگ واژه "باید" از دیدگاه 4 نیاز اصلی در روان شناسی پرداخته شده است

[http://www.aparat.com/v/9MLNE]
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 آذر 1395 11:58 ب.ظ

واکنش های روان شناختی و عصبی-هورمونی به طرد

سه شنبه 11 آبان 1395 11:39 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور

پیوندهای اجتماعی برای بهزیستی و ادامه حیات فردی بسیار اساسی است تا جایی که طرد و نادیده گرفته شدن تهدید ادراک شده برای "خود اجتماعی" فرد به حساب می آید و باعث پریشانی و آزار به دو طریق می گردد:

1. استرس زایی فوری پس از طرد که نشانه های آن شامل نشخوار فکری، خلق پایین، پیوند جویی مجدد و تاثیر بر 4 نیاز اساسی که شامل عزت نفس، نیاز به تعلق داشتن، زندگی معنادار و کنترل می باشد.متغیرهای مزبور  بر اساس پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی( PANAS) و پرسشنامه نیاز اساسی- توپ سایبری اندازه گبری می شود.

2.اثر کوتاه مدت و تغییرات میزان کورتیزول در پاسخ به طرد شبیه سازی شده با توپ سایبری

طرد را در تعریف نادیده و مستثنی انگاشته شدن می دانند و تاثیرات شدید و آزارنده ای را بر جای می نهد به حدی که "درد" حاصل از آن با "درد فیزیکی" ناشی از جراحت که در کمربند قشری قدامی – پشتی مغز راه اندازی می شود قابل قیاس می باشد. پروفسور کیپلینگ ویلیامز از دانشگاه پوردو آمریکا با روش توپ سایبری "طرد" راشبیه سازی نموده است.

 در شبیه سازی "طرد" به وسیله توپ سایبری(Cyberball) آزمودنی جلوی رایانه می نشیند و گمان می کند دو شرکت کننده دیگر در حال بازی و پرتاب توپ به سوی یکدیگرند. اما فرد آزمودنی فقط دو بار توپ را دریافت و سپس پرتاب می کند و بقیه بازی (حدود 30 پرتاب بعدی) فرد آزمودنی نادیده انگاشته می شود که اثرات منفی آن, هم در سطح روانی(خلق، عزت نفس، نیاز به تعلق داشتن و موارد دیگر) و هم در سطح هورمونی ( کورتیزول، اکسی توسین و آدرنالین) اندازه گیری می شود.

پژوهشگران اعتقاد دارند که آدمی با "پاسخ خودکار منفی" به کوچک ترین نشانه ها و گمانه های"طرد" (کنار گذاشته شدن) که با "درد" همراه است واکنش نشان می دهد.

برنامه نرم افرازی "توپ سایبری" طرد شدن به وسیله غریبه ها را شبیه سازی می کند، با این توصیف کنارگذاشته شدن به وسیله آشنایان آن هم در دنیای واقعی بر بهزیستی و سلامت جسمی و روانی فرد با گسلش شناختی و نیز هیجان های منفی شدید نظیر اندوه و خشم  همراه خواهد شد.

در پژوهش های توپ سایبری علاوه بر برنامه ریزی برای طرد شبیه سازی شده (Exclude) حالت دومی نیز وجود دارد که تعداد پرتاب آزمودنی برابر با دو شرکت کننده دیگر برابر می باشد که به آن " شامل بودن"(Include)  می گویند.

در پژوهش مربوط به "واکنش های فیزیولوژیک و عصبی-هورمونی (نورواندوکرین) به طرد(استراسیزم)" "جنیفر زولینسکی" نشان داد که در سطح واکنش فوری (1. استرس زایی فوری) شرکت کنندگان در حالت "طرد" نسبت به "شامل بودن" خلق منفی بیشتر و افکار نشخواری مثبت کمتر دارند اما تمایل بالاتری برای پیوند جویی دارند و در اثرات کوتاه مدت (2)مردان در حالت طرد خصومت بالاتری دارند گرچه که نمرات پرخاشگری در حد نمرات هنجاری مردان می باشد. بنابراین رابطه معناداری بین طرد و جنسیت با افسردگی، اضطراب و هیجان مثبت وجود ندارد.

زنان در حالت "طرد" ( هم زنان مصرف کننده قرص ضد بارداری و هم زنان در فاز تخمک گذاری)گرچه در 20 دقیقه اول میزان بالاتری از کورتیزول را نسبت به گروه "شامل بودن" نشان می دهند, اما میزان کورتیزول نسبت به سطح پایه ای آن(هنجار) پس از اعمال استرسور افزایش معنادار و چشمگیر نشان نمی دهد.

روی هم رفته نتایج بیانگر آن است که بیشترین تاثیرات "طرد" محدود به اثرات در حوزه روانشناسی اند و نه در سطح فیزیولوژیک و نورواندوکرین(عصبی-هورمونی).


[http://www.aparat.com/v/9a7Bl]

منابع:

     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22331583                                                                                  

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16817529 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ostracism ، cyberball ، neuroendocrine reactivity to ostracism ، Williams KD ، Zwolinski J. ، inclusion ، mintage30 ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 دی 1395 11:15 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic