Mintage30

نورولپتیک در برابر آتیپیک؛ علایم شناختی

شنبه 23 بهمن 1395 01:30 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
Neuroleptic vs. Atypical; Cognitive Symptoms

آیا نسل دوم داروهای آنتی سایکوز برای درمان نارسایی های شناختی موثرتر از داروهای نسل اول اند؟
پاسخ: پژوهش های گذشته نشان می دادند که نسل دوم داروهای یاد شده, برای بهبود "شناخت"در شیزوفرنی برتری دارند. ولیکن پژوهش های بعدی دو نکته را روشن ساخت:

1. برتری نسل دوم یا داروهای آتیپیک برای بهبود نشانه های شناختی در برابر نارسایی ها و عوارضی که ایجاد می کنند, ناچیز و ضعیف است.

2. آزمون های مداخله ای برای اثربخشی آنتی سایکوز های بالینی ([CATIE trials [NIMH), برتری نسل دوم در برابر نسل اول را در جهت درمان نشانه های شناختی نشان ندادند.

هدف های درمانی آنتی سایکوز ها برای درمان شیزوفرنی

1. مدیریت حملات شدید و حادّ

2. جلوگیری از بازگشت(عود) و بهبود کارکرد روانی-اجتماعی
چالش اساسی در این مورد عدم تداوم درمان دارویی است.

انتخاب دارویی برای درمان(ِDrug Choice)

1. پاسخ های پیشین بیمار به درمان

2. درنظر گرفتن عوارض جانبی دارویی در درمان

الف. عوارض خارج هرمی؛ مانند هالوپریدول؛ داروی نسل اولی با EPS شدید
ب. عوارض متابولیکی؛ مانند افرایش وزن؛  کلوزاپین و الانزاپین
پ. هاپیر پرولاکتینمیا؛ نسل اول آنتی سایکوزها؛ اثر بر مسیر توبرواینفوندیبولار
(از نسل دوم می توان از پالیپریدون و ریسپریدون نام برد.)

پی نوشت:
هر دو نسل داروهای آنتی سایکوز, بر روی نشانه های مثبت شیزوفرنی موثرند.
 
[http://www.aparat.com/v/JOMjw]دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نورولپتیک ، آتیپیک ، مین تاژ30 ، علایم شناختی ،
آخرین ویرایش: شنبه 23 بهمن 1395 05:50 ب.ظ

نورولپتیک در برابر آتیپیک؛ نسل اول و دوم آنتی سایکوزها(چکیده)

جمعه 22 بهمن 1395 01:35 ق.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
A Summary of Neuroleptic against Atypical

در دو مقاله ی پیشین, بر اساس ویژگی های نسل اول و دوم داروهای ضد جنون, مفهوم نورولپسیس و آتیپیک به روشنی گزارش شد. در این جا بر پایه ی ویدیوی آموزشی, چکیده ی آن چه که بیان شد همراه با نکاتی دیگر خواهد آمد.

الف. نسل اول داروهای ضد جنون؛ آنتاگونیست های "گیرنده ی دوپامینی D2" 
این داروها همراه با خطر بالای عوارض خارج هرمی(Extra Pyramidal Side Effects) هستند.

ب. نسل دوم داروهای ضد جنون؛ آنتاگونیست های "گیرنده های D2/5HT2A"
این داروها همراه با خطر بالاتر متابولیکی و عوارض پایین تر خارج هرمی اند.

پی نوشت:

تا کنون شواهدی ارایه نشده که داروهای نسل دوم(SGAs)  نسبت به داروهای نسل اول(FGAs) برای درمان "نشانه های منفی و شناختی شیزوفرنی" موثرترند.

[http://www.aparat.com/v/BKIQ6]

 
 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نورولپتیک ، آتیپیک ، شیزوفرنی ، مین تاژ30 ، Neuroleptic against Atypical ، mintage30 ،
آخرین ویرایش: شنبه 23 بهمن 1395 02:21 ب.ظ

نورولپتیک در برابر آتیپیک؛ نسل اول و دوم آنتی سایکوزها!

پنجشنبه 21 بهمن 1395 09:52 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور

Neuroleptic vs. Atypical; First and Second Generations of Anti-psychotics

واژه ی نورولپتیک به ویژگی های نسل اول داروهای ضد جنون اشاره دارد. زیرا این داروها(مانند کلرپرومازین و هالوپریدول) باعث تولید نورولپسیس(Neurolepsis) می شوند. نورولپسیس علایم زیر را در بر می گیرد:

 

1. کُندی عصبی-حرکتی(Slowing Psycho-motor)

2. آزام بخشی هیجانی

3. بی تفاوتی عاطفی

 

در برابر علایم بالا داروهای نسل دوم عوارض خارج هرمی و دیس کینزی دارویی کمتری بر جای می گذارند؛ کلوزاپین به عنوان نسل دوم یا آتیپیک در دوزهای درمانی چنین ویژگی هایی را نشان می دهد. بنابراین واژه ی آتییپیک معطوف به ویژگی های ذیل می باشد:

 

1. اثربخشی در برابر علایم منفی و شناختی(در اسکیزوفرنی)

2. نبود افزایش در پرولاکتین

3. اثر بخشی در برابر بیماران مقاوم به درمان

 

شایان ذکر است که مفاهیم یاد شده گاهی به چالش کشیده می شوند!

 

چکیده ی فارماکولوژی داروهای ضد جنون چنین است:

 

A. نسل اول؛ نورولپتیک ها(آنتی سایکونیک های متعارف یا تیپیک)

همان گونه که بیان شد؛ داروهای این نسل بر روی گیرنده های D2 اثرات آنتاگونیستی دارند. علاوه بر این, این داروها گیرنده های موسکارینی, آدرنرژیک آلفا یک و هیستامینی(H1) را مهار می کنند.

 داروهای نسل اول(FGA):

1. کلرپرومازین

2. لوکساپین

3. فلوفنازین

4. پرفنازین

5. هالوپریدول

 

B. نسل دوم؛ آتیپیک ها(آنتاگونیست های سروتونین- دوپامین)

البته تمایل آنتاگونیستی داروهای این نسل برای 5HT2A بیش از D2 گزارش شده است.

داروهای نسل دوم(SGA):

1. کلوزاپین

2. ریسپریدون

3. پالیپریدون

4. ایلوپریدون

5. کووتیاپین

6. الانزاپین

7. زیپرازیدون

8. آسناپین

9. لورازیدون

 

C. نسل سوم؛ آگونیست های نسبی دوپامین(آریپیپرازول)

 

پی نوشت:

این مقاله سومین گزارش در مورد داروهای آنتی سایکوز است. مقاله ی پیشین در مورد مسیر های چهارگانه ی دوپامینی در مغز بود. در پی نوشت پیشین اشاره ای نیز به اعتیاد نمودیم. اعتیاد فقط شامل مواد مخدر نمی شود. گستره ی آن به دیگر رفتارهای آدمی نیز تعمیم یافته است. پژوهش های بنیادی در سطح گیرنده ها لایه های پنهان مانده ی آن را بیشتر آشکار خواهد نمود.

 

[http://www.aparat.com/v/2oCsH]
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Neuroleptic ، Atypical ، Anti-psychotics ، mintage30 ، مین تاژ30 ، آتیپیک ، نورولپتیک ،
آخرین ویرایش: شنبه 23 بهمن 1395 05:51 ب.ظ

مسیر های دوپامینی در شیزوفرنی و آنتی سایکوزها

چهارشنبه 20 بهمن 1395 10:37 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور

Dopamine Pathways; Anti-psychotics and Schizophrenia

در مقاله ی پیشین درباره ی "مکانیسم اثر آنتی سایکوزها" از منظر گیرنده های D2 و 5HT در نسل اول و دوم داروهای ضد جنون گزارشی ارایه نمودیم

در مقاله ی پیشِ رو به مسیر های 4 گانه ی دوپامینی خواهیم پرداخت. مسیر دوپامینرژیک را dopaminergic projections نیز می نامند. در این گذرگاه مغزی پیام رسانِ عصبیِ دوپامین ساخته و آزاد می شود. این گذرگاه یا مسیر؛ 4 ناحیه در مغز  را در بر می گیرد:

 

1.مسیر مزولیمبیک(پاداش)؛ علایم مثبت شیزفرنی(mesolimbic pathway or reward pathway)

آناتومی؛ VTA(ناحیه تگمنتوم شکمی) را به هسته ی اَکومبَنس متصل می کند.

فیزیولوژی؛ مسؤول انگیزش, هیجان و پاداش(و نیز علایم مثبت شیزفرنی)

پیامد؛ آنتاگونیست های D2 علایم مثبت شیزوفرنی را کاهش می دهند.

 

2.مسیر مزوکورتیکال؛ علایم منفی شیزوفرنی(mesocortical pathway) 

آناتومی؛ ناحیه تگمنتوم شکمی(VTA) به قشر پیش پیشانی(PFC)

فیزیولوژی؛ عملیات اجرایی و شناختی(executive and cognitive functions), هیجان و عواطف

پیامد؛ کم کنشی این مسیر باعث بروز علایم منفی در شیزوفرنی می گردد.

 

3.مسیر نیگرواستریاتال؛ عوارض خارج هرمی(nigrostriatal pathway)

آناتومی؛ جسم سیاه(NSP) به هسته ی کودت و پوتامن(caudate nucleus and putamen)

فیزیولوژی؛ تحرکات هدفمند

پیامد؛ آنتاگونیست های D2 مانند هالوپریدول باعث علایم خارج هرمی(pseudoparkinsonism) و دیس کینزی دارویی(TD) می گردند.

 

4.توبِرو اینفوندیبولار(tuberoinfundibular )؛ هایپر پرولاکتینمیا

آناتومی؛ هیپوتالاموس به ناحیه ی اینفوندیبولار

فیزیولوژی؛ دوپامین با قدرت از ترشح پرولاکتین جلوگیری می کند.

پیامد؛ آنتاگونیست های D2 سطح پرولاکتین را افزایش می دهند.

 

پی نوشت:

مسیر های دوپامینرژیکی نقش کلیدی در چگونگی بازنمایی هیجان ها, تکانش گری و  ادراک از لذت/پاداش دارند. در این باره بیشتر بررسی و گزارش خواهیم نمود. مسیر یاد شده در اعتیاد نقش مهمی بازی می کند. بنابراین پژوهش بر روی گیرنده های D2/D4 در سطح ملّی و ناهمگنی احتمالی در توزیع و پراکنش آن ها می تواند راهنما و راهگشای این امر خطیر باشد.

[http://www.aparat.com/v/JVYKA]
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مسیر های دوپامینی ، آنتی سایکوزها ، شیزوفرنی ، مین تاژ30 ، mintage30 ، dopaminergic pathways ، schizophrenia ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 21 بهمن 1395 02:12 ق.ظ

مکانیسم اثر داروهای آنتی سایکوز

سه شنبه 19 بهمن 1395 09:20 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور

!Anti-psychotic Mechanism of Action

دکتر Flavio Guzman رزیدنت روان پزشکی بیمارستان دکتر کارلوس پری یِرا در مِندوزا آرژانتین آموزش های جالب توجهی در مورد مکانیسم اثر داروهای روان گردان ارایه می نماید. در این فصل به مکانیسم اثر داروهای نسل اوّل و دوّم ضد جنون در سطح گیرنده های دوپامینی و 5 هیدروکسی تریپتامین(5HT) می پردازد. مکانیسم اثر ضد سایکوز ها را ناظر بر فرضیه ی دوپامینی جنون با توجه به اثر داروهای یاد شده در 2 سطح, بررسی می کند:

1.آنتاگونیست D2

2.آگونیست نسبی D2

سپس در مورد بیش کُنِشی(Over-activity) در مسیر مزولیمبیکیِ دوپامین بحث می کند...

[http://www.aparat.com/v/5en2p]

پی نوشت:

در صورت تمابل ادامه ی ویدیو را ببینید و نظرات خود را برای ما بنویسید!

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مکانیسم اثر آنتی سایکوزها ، مین تاژ30 ، گیرنده دوپامین ، 5 هیدروکسی تریپتامین ، Anti-psychotic Mechanism of Action ، D2 and 5HT Receptors ، mintage30 ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 بهمن 1395 08:33 ق.ظ

تفکر انتقادی(خردورزی روشمند)

دوشنبه 11 بهمن 1395 05:38 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور

!Critical Thinking

زندگی گذرگاه فراخی نیست! خط سیر آن از آغاز تا پایان؛ مسیر گزینه هاست

گزینه ها و گزیده ها؛ نقشه ی زندگی را نقش می زنند

1. گُزینه؛ دوراهی(دو گانه ها و چند گانه ها)

2. گُزیده؛ با شناخت آغاز می شود و با داوری و قضاوت پایان می گیرد.

گویی از دو گانه ی گُزینه/گُزیده راه رهایی وجود ندارد؛ همراهی همزاد

 

بهبود تفکر انتقادی!

سامانتا آگوس(Samantha Agoos) پنچ توصیه را برای بهبود تفکر انتقادی ارایه می دهد. تفکر انتقادی روشی است برای اندیشیدن بر پایه ی خِرَد حساب گراندیشه ورزی رَوِشمند؛ همان گونه که یک دانشمند از مشاهده و فرضیه به نظریه علمی دست می یاید

پنج توصیه یاد شده عبارت اند از:

1. پروراندن پرسش(Formulate your question)

برای گزینش از بین دو گزینه بررسی مواردی(items) اولویت دارند که بهتر بتوانند نیاز شما را برآورده کنند. دست یابی به پرسش درست جهت گیری دقیق به سوی خواسته و انتظار شما را نشان می دهد. کلید جادویی در پرسش شما نهفته است!

2. جمع آوری داده ها و اطلاعات(Gather the information)

یک پژوهش گر برای گردآوری اطلاعات به مقاله ها ی معتبر رجوع می کند. متخصصین هر رشته نیز منابع ارزشمند دسترسی به داده ها ی به روز شده می باشند.

3. به کارگیری داده ها و اطلاعات(َApply the information)

اطلاعات گردآوری شده در راستای پرسش آغازین تعبیر و تفسیر می شوند. بهره گیری از داده ها راز کلید جادویی پرسش گری را نشان می دهد. شکل دهی به داده ها و برداشت از مفاهیم درونی آنها نشان دهنده ی فراشناخت(شناخت از کارکرد سازه های ذهنی) پرورش یافته در شماست!

4. سنجش پیامد ها(Consider the implications)

گاهی برگزیدن یک گزینه خیلی دلچسب به نظر می آید اما در میدان عمل نتایج ناگواری دارد. خوردن یک بستنی در روز می تواند کلسیم بدن را تامین کند اما در پایان یک ماه 3 کیلوگرم اضافه وزن به همراه دارد.

5. رصد کردن چشم انداز از دیدگاهی دیگر(Explore other points of view)

نشستن بر دیده ی دیگری یا اندیشیدن از منظری دیگر, شما را از یک جانبه نگری دور می کند. رعایت دیگری و دیگران کارکرد اجتماعی و فرهنگی نیز دارد.

پی نوشت:

گزینه ها, بچه ها را هم رها نمی کنند؛ سیب یا توپ؟ و شگفت آن که بچّه ی آدمیزاد  توپ را بر می دارد و به جای سیب به توپ گاز می زند! باور کنیم, خلاقیت در بچه ها بیش از بزرگسالان به چشم می آید! و نظام آموزش رسمی به هر کجا پای بگذارد, پای تست زنی و گزینه هم به آن جا باز می شود. و دور باطلی که پایان ندارد! برگزیدگان تست زنی؛ قهرمانان خلاقیّت و نوآوری

[http://www.aparat.com/v/1hRfw]

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مین تاژ30 ، تفکر انتقادی یا روشمند ، گزینه و گزیده 2 روی یک سکه ، critical thinking ، mintage30 ، projection of differentiation ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 11 بهمن 1395 05:40 ب.ظ

شیزوفرنی چیست؟

دوشنبه 4 بهمن 1395 03:17 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
?What is Schizophrenia

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-5), "طیف اسکیزوفرنی و اختلالات روان پریشی دیگر" را در پنج زمینه مشخص می کند:

1. هذیان ها(delusions)
2. توهمات(hallucinations)
3. تفکر و گفتار آشفته
4. رفتار حرکتی نابهنجار(catatonic behavior)
5. نشانه های منفی

 راهنمای تشخیصی یاد شده در مورد انواع فرعی, ویژگی های تشخیصی, شکل گیری و روند, پیش آگهی ها و شیوع طیف اسکیزوفرنی, اختلال اسکیزوتاپیال(شخصیت) و موارد دیگر, به تفضیل بحث می نماید.

در کلاس های درس گاهی زمینه های تشخیصی اسکیزوفرنی به دو دسته تقسیم می شوند:

1. نشانه های مثبت(هذیان و توهم)
2. نشانه های منفی

در این ویدیوی آموزشی تقسیم بندی زمینه ها ی شیزوفرنی به گونه ی دیگری است:

1. نشانه های مثبت(هذیان و توهم)
2. نشانه های منفی
3. نشانه های سازمان نیافته(طبقه بندی نشده یا فاقد سازمان)
(بنابراین دسته ی سوم می تواند دربرگیرنده ی تفکر(گفتار) آشفته و رفتار حرکتی نابهنجار باشد.)

 نشانه های مثبت در تفسیر فرد از واقعیت (different interpretation of reality) تفاوت های چشمگیری به وجود می آورد. در توهم شنیداری فرد صدایی را می شنود که وجود خارجی ندارد. این اختلال می تواند با توهم در دیدن و بویایی نیز همراه شود. حتی امکان دارد هذیان های ربایش فکر، کنترل و مورد جاسوسی قرار گرفتن نیز خودنمایی کنند. 

نشانه های منفی شاملِ نبودِ احساس لذت و شادی, کاهش بروز هیجان و گفتار  و به ویژه از دست رفتن تماس چشمی در برخورد های اجتماعی می باشد. کار به جایی می رسد که فرد به بهداشت خود نیز بی توجه می شود.

نشانه های سازمان نیافته در رفتار های عجیب و غریب و واکنش های نامناسب در موقعیت های اجتماعی نمود می یابد. حتی امکان دارد فردِ دچارِ اختلال در واکنش به یک موقعیت عاطفی غمناک, ناخودآگاه بخندد!

چکیده ی این 3 نشانه چنین است:

1. نشانه های مثبت؛ دگرگونی تفسیر از واقعیت(هذیان و توهم) 
2. نشانه های منفی؛ در هم ریختگی رفتار های روزمره مانند بی توجهی به بهداشت فردی 
3. نشانه های سازمان نیافته؛ آشفتگی ارتباطات و کارکرد اجتماعی فرد (نبودِ تماس چشمی)

در انتهای ویدیو به اسکیزوفرنی فُرم (schizophreniform disorder؛ شیزوفرنی ای که بین 1 تا 6 ماه طول می کشد!) و شیزوفرنی اَفِکتیو( schizoaffective disorder؛ در هم تنیده ای از نشانه های مثبت و منفی, سازمان نیافته و همچنین افسردگی یا مانیا و یا هر دو!) اشاره ی گذرایی دارد.

پی نوشت:
این ویدیو صرفا کاربرد آموزشی دارد. برای تشخیص و درمان مراجعه به متخصص الزامی است.

[http://www.aparat.com/v/y5c9v]
منبع

http://www.agahbookshop.com/popup.aspx?src=images/Product/large/23957.jpg
 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Schizophrenia ، mintage30 ، DSM-5 ، اسکیزوفرنی ، مین تاژ30 ، راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ، توهم و هذیان ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 4 بهمن 1395 11:22 ب.ظ

The importance of metacognition in the projection of differentiation theory

شنبه 25 دی 1395 03:34 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور

َاهَمیَّتِ فَراشِناخت در«نَظَریّه یِ فَرافِکنیِ تَمایُز»

به طور ساده, شناختن شناخت را فراشناخت می گویند. روانشناسی مدرن شناخت را برآمده ی از 3 مؤلفه می داندتوجه, ادراک و حافظهبنابراین شناخت به پردازش داده ها در سازه های ذهنی اشاره می کند و فراشناخت؛ تلاشی است برای آگاهی از نظامی که در آن شناخت صورت می گیرد

در شناخت, جهت بُردار دریافت آگاهی از داده های پیرامونی(شیء یا اُبژه) است, امّا بازبینی چگونگی کارکرد ذهن در پردازش داده های دریافتی یاد شده را فراشناخت می گویند.

شناخت؛ دریافت, پردازش, نگهداری و انتقال داده ها و فراشناخت؛ رصد و نظارت بر آنها!

 "فلسفه ی مضاف" و نیز "معرفت شناسی" واژگان فنی(terminology) فلسفی اند که  به شناختنِ شناخت اشاره دارند, که آن را به مجال و حوصله ی دیگری وامی گذاریم.

نقش فرافکنی یا بازنمایی برای شناخت 

بازنمایی داده ها و داشته های ذهن بر یک پرده, مانند آن چه در هنر(نگارگری, سینما و ...) رخ می دهد؛ کنشی است برای شناخت! به سخن دیگر؛ هنر به مثابه بازنمایی و فرافکنی ذهن بر پیرامون(بوم نقاشی, پرده سینما یا هر ابژه ی دیگر) همزمان هم شناخت و هم فراشناخت را در بر می گیرد. و بی هیچ پرده پوشی می توان گفت: هنر؛ رصدگری ذهن(سوبژه) است بر پیرامون(ابژه)! 

در فراشناخت, رصد شناخت و نظارت بر پردازش گری ذهن در همان ذهن انجام می شود, اما با بازنمایی داده ها بر پیرامون(مثالِ هنر), فرآورده های ذهنی نقشی نو می آفرینند.

 "نظریه ی فرافکنی تمایز"؛ آدمی تمایز تحمیل شده را بر پیرامون بازنمایی می کند

 تمایز؛ مهم ترین و بیش ترین موضوعی که آدمی رادرگیر نموده است . تمایز در همه ی ابعاد زندگی بشری خود را به رخ می کشد. پیش از تولد, تمایز(differentiation) یاخته ها و سلول ها را به سوی تخصصی شدن(کارویژگی) پیش می برد و در این راه بافت ها و اندام ها در قالب یک موجود زنده شکل می گیرند. در این میان, "دگربودگی" از "مادر و پیرامون" بر جنین(رویان)روز به روز بیشتر تحمیل می شود و تولد؛ امتداد فرایند "دیگربودگی" در حوزه های شناختی, رفتاری و عاطفی!

تمایز و دیگربودگی تحمیل شده را, آدمی بر خود و پیرامون بازنمایی می کند. زبان نقش مهمی در  بازنمایی و فرافکنی تمایز دارد. زبان؛ اشیاء را نام می نهد و طبقه بندی می کند. کنش زبان در تمایز و طبقه بندی؛ دانش, فن آوری و تمدن را پیشِ روی آدمی می نهد

زبان از دید روان شناسی مدرن ابزاری برای بیان(ویگوتسکیو تفکر(پیاژه) به حساب می آید. اما از دیدگاه فراشناختی, زبان و نوشتار همان نقشی را دارند که پرده در هنر(نگارگری, سینما و ...).

زبان و نوشتار, هم تمایز را فرافکنی می نمایند و هم فراشناخت را به ارمغان می آورند

پی نوشت:

ابزار و روش شناخت را آفریدگار در انسان این گونه نهادینه کرده است

 حضرت داوود(ع) از پروردگار بپرسید: آفرینش از بهر چه بود؟ 

خداوند فرمود: گنجی پنهان بودم, دوست داشتم تا شناخته شوم! پس آفریدم خَلق را تا مرا بشناسند!

در ذات شناخت از دیدگاه انسان تمایز و تفاوت گذاری نهادینه شده است. گویی این "تمایز و فرافکنی آن بر خود و پیرامون" روش خداوند است تا خلق او را بشناسند. آیا راهی دیگر برای انسان(به طور عام) وجود دارد تا از خود به خدا برسد الّا با شناخت

مین تاژ30؛ چکیده ی مقاله ی بالا می باشد!

[http://www.aparat.com/v/PFvr2]

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: metacognition ، The importance of metacognition in the projection of differentiation theory ، mahdavipur ، mintage30 ، مین تاژ30 ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 دی 1395 03:27 ب.ظ

نظریه فرافکنی تمایز 2

پنجشنبه 16 دی 1395 04:18 ق.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
Projection of Differentiation Theory
نظریه فرافکنی تمایز؛ آدمی تمایزرا بر" خود" و "دیگران" فرافکنی می کند. کسب هویت (کسب هویت چهار گانه ی مشهور در نوجوانی) نمونه ای از فرافکنی تمایز بر خود و تخصصی شدن هر چه بیشتر در حوزه دانش و فن آوری نمونه ی فرافکنی تمایز بر "دیگران" یا "پیرامون" به حساب می آید. به دیگر سخن, آدمی هر چه بر او می رود را بر "خود" و "پیرامون" فرافکنی می کند.
[http://www.aparat.com/v/fPU9F]دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Projection of Differentiation Theory ، mintage30 ، نظریه فرافکنی تمایز ، مین تاژ30 ، Schizophrenia ، cognition ، cognitive abilitiy ،
آخرین ویرایش: شنبه 18 دی 1395 11:24 ق.ظ

اثر تماشاگر(Bystander Effect)

چهارشنبه 1 دی 1395 10:34 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
سندرم جینوویزی(Genovese syndrome) یا اثر تماشاگر

 سال 1964 میلادی,  شب 13 مارس در محله ی کویینز (Queens) نیویورک, به کیتی جینوویزی ( Catherine Genovese) در برابر دیدگان 38 همسایه اش تجاوز شد و به قتل رسید. کسی به داد او نرسید تا کار از کار گذشت!

اثر تماشاگر از دیدگاه روان شناسی اجتماعی به پدیده ای گفته می شود که احتمال کمک فیزیکی افراد حاضر در صحنه جرم  کاهش می یابد. افراد حاضر در صحنه, نقش تماشاگران منفعل را بازی می کنند. پژوهش ها نشان می دهند با افزایش تعداد افراد حاضر در صحنه احتمال کمک و یاریگری کاهش می یابد! زیرا  افراد حاضر در صحنه می پندارند که سهم مسؤولیت اجتماعی شان  برای کمک به فرد قربانی کمتر می شود. به دیگر سخن, هر فرد حاضر در صحنه جرم چشم به دیگری دارد تا کاری کند اما  هیچ کس برای کمک رسانی به قربانی پای پیش نمی گذارد. و در پایان وجدان جمعی این گونه آرام می گیرد: کسی کاری نکرد! من هم یکی از آن ها! 

این پدیده هسته مرکزی دیگری نیز دارد. فرد ناظر در صحنه می پندارد که تلاش او در هر حال ثمری ندارد. و این بی تفاوت انگاری برای کمک رسانی به دیگران می تواند با درماندگی آموخته شده نیز در ارتباط باشد. با توجه به چهارگانه سلامت روان؛ زندگی معنا دار, تعلق داشتن, عزت نفس و کنترل  می توان گفت: هر چه فرد حس کنترل پیش آیند ها ی زندگی واقعی را از دست دهد در مسؤولیت های اجتماعی به تماشاگری روی می آورد و از تلاش و امید دست می کشد.


در سال 2009, دومینیک برونر (Dominik Brunner) در ایستگاه قطاری در آلمان تلاش نمود که بچه ای را از دست 2 جوان 18 ساله ی خلافکار نجات دهد. او به دست آن 2 جوان کشته شد اما کسی برای کمک به او کاری نکرد به جز تماشاگری!

پس از قتل فجیع کیتی در سال 1964 دو پژوهشگر به نام های "بیب لاتان" و "جان دارلی" (Bibb Latane´ and John Darley) در سال 1968 آزمایش جالبی را در دانشگاه کلمبیا ترتیب دادند.

آنها شرکت کننده را در اتاقی پر از کاغذ تنها می گذاشتند و سپس اتاق با دود بی ضرری پر می شد. نتایج نشان داد که فردی که تنها بود زودتر ورود دود به اتاق را گزارش می نمود و شرکت کنندگانی که به صورت گروهی در اتاق بودند ورود دود به اتاق را دیرتر به  پژوهشگر گزارش می کردند. 

پژوهش های اخیر در مورد "اثر تماشاگر" و "قلدری سایبری" نمایانگر نیمه تاریک شبکه های اجتماعی می باشد.

پی نوشت:

شاید بتوان به قتل سفیر روسیه در ترکیه به عنوان نمونه ای دیگر از پدیده ی یاد شده اشاره کرد![http://www.aparat.com/v/0Uius]


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Bystander Effect ، Catherine Genovese ، Genovese syndrome ، مین تاژ30 ، mintage30 ، Bibb Latane´ and John Darley ، social psychology ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 2 دی 1395 01:41 ق.ظ

فیلم Girl Interrupted 1999 از دیدگاه روان شناسی

جمعه 14 آبان 1395 12:52 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
 فیلم "دختران گسیخته"  محصول 1999 دو مورد از اختلال شخصیت را بیشتر زیر ذره بین قرارمی دهد:

1.borderline personality disorder  یا BPD
2. Antisocial Personality

اختلال مرزی که سوزانا نماینده آن است ویژگی های خود را دارد اما نویسنده داستان تا پایان با واژه ی " مرزی" (borderline) کلنحار می رود.
اختلال شخصییت جامعه ستیز که لیزا (آنجلینا جولی) آن را بازی می کند در درون مرکز درمانی نقش یک لیدر کاریزماتیک را بر عهده دارد و به نظر  می رسد این دوگانگی در جامعه و مرکز درمانی یادآور "تیپ 8" انیاگرام در تیپ شناسی این گونه ی شخصیت  است.
تقابل این دو پرسونا در ابتدا با جذب یکدیگر در شروع داستان و در نهایت آسیب های متقابل نگاه ریزبین و کنجکاو بیننده را بر می انگیزد.

پی نوشت: 
آسیب های اجتماعی در غرب گریبانگیر کانون خانواده ها است که صد البته پیشگیری و فرهنگ سازی را می طلبد و این کارویژه ی حوزه علوم انسانی است.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Girl Interrupted 1999 ، borderline personality disorder ، Antisocial Personality ، آنجلینا جولی ، مین تاژ30 ، mintage30 ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 دی 1395 05:06 ب.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات